Långsiktigt partnerskap

Vi är ett dynamiskt och lösningsorienterat team med målet att utveckla en uthållig företagsgrupp. Vårt primära investeringsfokus är nordiska bolag med internationell tillväxtpotential, både noterade och onoterade.


Sedan 1971 har vi skapat spännande bolag

Vi på JCE har under åren skapat nya bolag inom pionjärbranscher, utvecklat bolag till marknadsledare och vänt krisbolag till framgång. Vi har varit en trygg partner genom hög- och lågkonjunktur och nyckeln har varit att vi som familjeföretag inte tänker i kvartal utan i generationer.

Allting startade när Sjökapten J Christer Ericsson valde att gå iland 1971 för att utveckla och marknadsföra sin egen idé – surrning av containrar med spännband. Från spännband expanderade JCE till bland annat bostadsplattformar, hotellverksamhet och biopellets. Idag har vi lämnat dessa branscher men behållit strategin att verka internationellt i tillväxtbranscher, vara diversifierade och ha en balanserad skuldsättning.

Från 2009, när Hampus Ericsson tog över som vd och styrelseordförande har den strategiska inriktningen varit konsolidering, lönsamhet och tillväxt av kärnverksamheterna. Vi har utvecklat och tydliggjort vår roll som ägare och byggt en organisation som aktivt kan stötta våra bolag och finna framtida tillväxtområden.

Med huvudkontor i Göteborg verkar JCE internationellt men huvudsakligen i Europa och Nord- och Sydamerika. Idag är vi verksamma inom bland annat:

– Mjukvara – Digitalisering och Professionella tjänster – Industri och Produkt – Skogsfastigheter – Skogsprodukter – Säkerhet – Fastighetsutveckling

Vår historia

2015-idag

2019-

JCE fortsätter satsa inom mjukvara, industri och säkerhet genom förvärv av bolagen Systemite, Jobro, Baltic Safety Products och Octofrost.

En majoritetspost i Cybercom som specialiserat sig inom cloud, connectivity, IT-säkerhet och digitalisering avyttras till Formica.

2018

Carl Backman tillträder som vd för JCE Group och Hampus Ericsson blir arbetande styrelsordförande.

BRUKS går samman med Siwertell. BRUKS Siwertell Group blir marknadsledaren på materialhanteringssystem för bulkmaterial.

Bifab avyttras till kanadensiska JV Driver.

2017-2019

JCE investerar i tillväxtbolagen Telness, Visiba Care och Unikum.

2010-2015

2015

Den ledande digitaliseringskonsulten Cybercom köps ut från börsen av JCE.

Green Circle, som har växt till världens största biopelletsfabrik, avyttras till Enviva.

2013

Hampus Ericsson och Fabienne Ericsson (andra generationen) tar över JCE.

2010

Hampus Ericsson blir styrelseordförande och vd för JCE. Under kommande år är det fokus på konsolidering och tillsättandet av en organisation för att stärka det aktiva ägandet.

2000-2010

2009

Good Morning Hotels säljs till Accor.

2004-2006

JCE förvärvar ett större aktieinnehav i det innovativa konsultbolaget Semcon.

Consafe Offshore förvärvas av Prosafe.

Världens största biopelletsfabrik, Green Circle Bio Energy, byggs av JCE i Florida, USA med en produktionskapacitet på 650,000 ton.

Bruks och FTG, vars verksamhet består av automatiserade materialhanteringslösningar för bulk och skog, förvärvas.

Consafe Offshore grundas 2004 med beställningen av den första nybyggda bostadsplattformen på 25 år. Simultant köps två stycken oljeborrplattformar som konverteras till bostadsplattformar samt en "jack-up"-rigg som blir en serviceplattform på Nordsjön. Consafe Offshore noteras på Oslobörsen året därpå.

2001-2003

Consafe Logistics, marknadsledaren på lagerhanterings- och styrsystem, grundas genom sammanslagningen av MA-System Control och ABB Logistics Systems.

JCE köper en större aktiepost i Cybercom.

Burntisland Fabrications (BiFab), som tillverkar olje- & gasinstallationer och fundament till havsbaserade vindkraftverk, grundas.

1990-2000

1997-1998

Safe Offshore fusioneras med Procon och blir Prosafe.

JCE återupptar verksamheten med bostadsplattformar för offshoreindustrin, så kallade floatels. Bolaget Safe Offshore grundas med tre floatels och listas på Oslobörsen.

1990-1996

Flera investeringar görs i Sydamerika, bland annat i hårdvarudistribution i Brasilien.

JCE Forestry grundas genom förvärvet av Bark & Warburgs skogar från Skanska 1994. Förvärv av ytterligare skog och mark har sedan skett i Sverige, Chile och USA.

1980-1990

1988 -1989

JCE lägger grunden till sin verksamhet i Sydamerika genom att investera i skog, konstruktion och hårdvarudistribution i Chile.

Hotellkedjan Good Morning Hotels grundas. Verksamheten växer till 21 hotell under JCE:s ägarskap.

1980-1986

Den svenska återförsäljaren för Mercedes och Nissan, Philipson, förvärvas och ägs fram till 1986 av JCE.

I mitten på 80-talet blev det oljekris och efterfrågan på bostadsplattformar försvann över en natt. Beläggningen föll dramatiskt och till slut lämnade JCE Consafe och andra aktörer tog över verksamheten. Erfarenheten blev grund till JCE:s strategi om att vara diversifierade inom olika branscher, verka internationellt och ha en balanserad skuldsättning.

1971-1980

1977-1980

På sjuttiotalet hittades olja i Nordsjön och olje- och gasplattformar började installeras. JCE såg en möjlighet då det inte fanns effektiva sätt att underhålla installationerna. JCE tog därför fram världens första "semi submersible" floatel, en så kallad bostadsplattform, som lanserades 1977. Bostadsplattformen kunde förankras vid t.ex. oljeinstallationen med ankare eller ett DP-system (dynamic positioning) på djupare vatten och var uppkopplad med en landgång vilket möjliggjorde att den kunde vara kopplad i åratal. Oljeutvinning till havs var på denna tid en pionjärbransch med stora tekniska utmaningar och innovationen gjorde branschen säkrare och underlättade för kunderna. 650 personer kunde leva ute till havs och sköta sina arbetsuppgifter i den utmanande miljön. Det var stor efterfrågan på bostadsplattformarna och JCE blev en världsledande aktör. Consafe Offshore AB noterades på Stockholmsbörsen och blev en folkaktie.

1972-1977

En annan innovation som JCE tog fram var Modul 80-systemet som lanserades i samband med ISO-standardiseringen av containrar. Det kunde användas till allt från förråd och verkstäder till bostadsmoduler. Modul 80-systemet kunde byggas både på pråmar och på land. Efterfrågan var global och under dessa år byggdes drygt 20,000 manskapsmoduler som exporterades över hela världen.

1971

J Christer Ericsson grundar Container Safe J C Ericsson som förkortas Consafe. Med en bakgrund i handelsflottan och med en idé om att förenkla lastning av containrar utvecklar Christer sin egen idé – surrning av containrar med spännband. Detta är den första innovationen och startskottet på JCE:s historia.