Vi investerar för framtiden

JCE är ett familjeägt långsiktigt investmentbolag vars innehav ska leva över generationer. Hållbarhetsfrågor har hög prioritet och är alltid del av agendan när vi utvärderar nya investeringar och när vi arbetar med bolagsutveckling.


Hållbarhet i vårt DNA

Under tidigt 2000-tal beslutade vi att vrida om portföljen mot mer framåtriktade och hållbara sektorer. JCE gjorde en rad satsningar inom förnyelsebar energi, såsom uppbyggnad av världens största biopelletsanläggning, investeringar i havsbaserad vindkraft samt löpande investeringar i skogsmark, både i Sverige, Sydamerika och USA.

I tillägg har vi haft stort fokus på digitalisering och ny teknik i innovativa bolag som skapar lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer. Idag står digitaliserings- och teknologibolag för den största andelen av vår portfölj.

En aktiv fråga i våra bolag

I våra portföljbolag driver vi hållbarhetsarbetet via styrelsen och i dialog med ledningen för respektive bolag. Vi är stolta över det ansvar som tas och det arbete som görs i våra portföljbolag. Till exempel Baltic Lifejackets med livräddande flytvästar eller Cybercom som släppte sin första hållbarhetsredovisning redan 2010 och just blev utsedda till “Ambitious Climate Leader” av FN:s Global Compact.

BALTIC LIFEJACKETS LANSERAR VÄRLDENS FÖRSTA HÅLLBARA FLYTVÄST

Baltic Lifejackets har som första bolag i världen utvecklat, producerat och lanserat en flytväst gjord med hållbara och återvunna materialval.

Baltic har som ambition att fortsätta utveckla sortimentet av hållbara produkter med målet att ha 50% av produktportföljen tillverkad av helt eller delvis återvunnet material till 2025.

Läs mer

Semcon ARBETAR UTIFRÅN recharge, reinvent OCH reimagine

Genom att kombinera innovativa digitala lösningar med fysiska produkter och produktionsmiljöer tar Semcon fram hållbara lösningar utifrån tre utgångslägen:

  • Recharge: uppgradering av befintliga produkter.
  • Reinvent: utveckling av nya hållbara produkter och tjänster med digitalt innehåll.
  • Reimagine: framtagande av helt nya affärsmodeller och produktportföljer.

Läs mer

Consafe Logistics utvecklar tekniska lösningar som bidrar till en mer hållbar miljö

Consafe Logistics arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa tekniska lösningar som minimerar koldioxidutsläpp, slitage, elektricitet med mera. I portföljen finns bland annat produkter som genererar smartare förpackningsval, förbättrad fyllnadsgrad i lastbilar samt optimerad rutt i lagret vid plockning.

Läs mer

Cybercom utsedda till det mest hållbara bolaget i sitt segment

Cybercom bidrar till att utveckla företag, städer och samhällen i hållbar riktning bland annat genom att hjälpa andra att se hur teknik och innovation kan bidra till FN:s Agenda 2030.

Cybercom blev utsedda till det mest hållbara bolaget inom ICT-sektorn 2019 av World Finance.

Läs mer

Visiba Care effektiviserar vården och ökar tillgängligheten

Visiba Care är Sveriges ledande plattform för digitala sjukvårdskonsultationer med mer än hälften av Sveriges regioner och landsting som kunder, samt ett stort antal offentliga och privata vårdgivare.

Uppdraget är att göra vården mer tillgänglig genom att möjliggöra för patienter att enkelt och säkert kommunicera med vårdpersonal online.

Läs mer

Vi stöttar nästa generation företagare

Sedan start har JCE valt att stötta organisationer som på olika sätt bidrar till en bättre framtid för kommande generationer.

Vi är bland annat stolt huvudpartner till Ung Företagsamhet och Venture Cup och tror att ökat fokus på entreprenörskap, kreativitet och innovation är viktig för att driva samhällsutvecklingen framåt. Vi sponsrar även Hello World, Svenska Kryssarklubben och Sjöräddningssällskapet sedan flera år tillbaka.