Semcon utreder en börsnotering av affärsområdet Product Information

för 2 år sedan


Styrelsen i JCEs kärninnehav Semcon har idag beslutat att genomföra en intern separation av affärsområdet Product Information och utreda möjligheterna för en eventuell separat börsnotering av affärsområdet. Syftet med åtgärderna är att stärka förutsättningarna för respektive verksamhet att accelerera den långsiktiga tillväxten och ytterligare utveckla erbjudande, medarbetare och aktieägarvärde.

Läs mer i pressmeddelandet

← Tillbaka till alla nyheter