JCE och Tequity avyttrar majoritetspost i Cybercom till Formica Capital

för 5 år sedan


Cybercom är ett ledande IT-konsultbolag inom digitalisering, internet of things, molntjänster och IT-säkerhet med verksamhet i Norden och Polen. Under 2018 hade bolaget en organisk tillväxt på ca 14% och omsatte ca 1,7 miljarder kronor med en rörelsemarginal på ca 10%. Formica Capital blir huvudägare i den nya ägarstrukturen med 51% av aktierna, JCE-Group äger 41%, Tequity ca 6% och vd Niklas Flyborg ca 2%.

Läs mer ->

← Tillbaka till alla nyheter