JCE inrättar rollen Corporate Governance Officer (”CGO”)

för 11 månader sedan


Som led i att omvandla JCE till ett ägarbolag inrättas det nya befattningar i moderbolaget JCE Group med fokus på framdrift av affären och styrning av dotter- och intressebolagen etablerar JCE nu rollen Corporate Governance Officer (”CGO”) i JCE Groups ledningsgrupp. CGO kommer vara ansvarig för förvaltning och utveckling av de affärsprocesser och system som behövs för att möjliggöra god bolagsstyrning och uppföljning och kommer stötta dotterbolag att bygga börsfäighet.  

JCE välkomnar Margareta Alestig som TF CGO fram till februari 2024. Parallellt kommer en rekrytering att sättas igång för att permanenta rollen som CGO

← Tillbaka till alla nyheter