JCE förvärvar Jobro Sheet Metal Technology

för 4 år sedan


JCE förvärvar Jobro AB av Fouriertransform samt övriga ägare. Jobro AB är den idag ledande tillverkaren av prototyper och lågvolymserier av komplexa plåtdetaljer i Sverige.

Efterfrågan på prototyper och kortare serier ökar drivet av att marknaden efterfrågar fler varianter, kortare cykler, mer komplexa produkter och ökade kvalitetskrav. För att möta denna efterfrågan krävs duktiga leverantörer likt Jobro, säger Carl Backman, vd för JCE

Läs mer ->

← Tillbaka till alla nyheter