JCE förvärvar en majoritetspost i Singer & Sohn Gmbh

för 2 år sedan


JCE har förvärvat en majoritetspost i det tyska bolaget Singer & Sohn GmbH som utvecklar och levererar automatiserad processutrustning till den europeiska livsmedelsindustrin.

Förvärvet av Singer & Sohn görs genom JCEs helägda dotterbolag Viltor AB som fokuserar på hållbara industri och produktbolag. Singer & Sohn kommer tillhöra Viltors affärsområde “Food Processing and Automation” där Viltor gjorde sitt första förvärv under 2021 med Malmöbaserade OctoFrost AB som erbjuder automatiserad processutrusning för värmebehandling av livsmedel.

“Vi bygger en företagsgrupp inom en industri som är väl positionerad för att gynnas bland annat av de trender vi ser inom hållbarhet i marknaden. Singer & Sohn har stor potential för fortsatt internationell tillväxt och diversifiering bland annat drivet av ökad automatisering inom processindustrin för livsmedel”, säger Erik Forslund, VD för Viltor och ansvarig för affärsområdet ”Industry and Product” på JCE.

Läs mer

← Tillbaka till alla nyheter