JCE förvärvar en majoritetspost i OctoFrost AB

för 3 år sedan


JCE förstärker satsningen inom produkt och industri segmentet via förvärv av majoritetspost i OctoFrost AB, en globalt framstående leverantör av  automatiserad processutrustning för värmebehandling av livsmedel. Bolagets grundare, Ruben Larsson kommer med familj att kvarstå som
minoritetsägare.

OctoFrost AB har levererat sina innovativa och energieffektiva lösningar till kunder i över 50 länder på fem kontinenter i sin strävan mot en mer hållbar värld med bättre livsmedelskvalitet och minskat matsvinn. Bolaget fokuserar på värmebehandling och infrysning genom utveckling och försäljning av högautomatiserade utrustningar för blanchering, kokning, kylning och IQF-frysning (Individual Quick Freeze).

”OctoFrost har en stark position inom en väldefinierad nisch som drivs av en underliggande trend mot högkvalitativa och hållbara livsmedel. Vår ambition är att tillsammans med grundarfamiljen långsiktigt utveckla och växa bolaget både inom nuvarande och nya produktsegment”, säger Erik Forslund, ansvarig för det onoterade produkt- och industrisegmentet hos JCE.

Läs mer

← Tillbaka till alla nyheter