Cybercom går samman med Knowit

för 3 år sedan


Cybercom går samman med Knowit och bygger ett unikt kunderbjudande inom hållbar digitalisering med en ledande position på den nordiska marknaden. Cybercom blir grunden för det nya affärsområdet Knowit Connectivity, med fokus på att möta behoven från kunder inom bland annat industri-, tech- och telekomsektorn. Tillsammans med Knowits etablerade affärsområden systemutveckling (Knowit Solutions), webb- och e-handel (Knowit Experience) samt strategikonsulting (Knowit Insight) får koncernen cirka 3 800 medarbetare, en försäljning på cirka 5,5 miljarder SEK och en EBITA på 541 miljoner SEK FY2020.

De tre största ägarna i Cybercom, JCE, Formica Capital och Tequity blir även ägare i Knowit. JCE och Formica Capital blir de enskilt största ägarna med ca 10% vardera.

– Affären möjliggör att på ett mer heltäckande sätt möta den tilltagande efterfrågan på hållbara digitala lösningar vi ser från omvärlden. Cybercom har varit ett av JCEs kärninnehav sedan snart 25 år tillbaka och affären är ett naturligt led i ambitionen att skapa en ledande nordisk aktör inom hållbarhet och digital transformation. Vi ser fram emot att gemensamt med ledningen och organisationen vara med och ta nästa steg i bolagets utveckling, säger Carl Backman, VD JCE.

Läs mer

 

 

← Tillbaka till alla nyheter